Váš košík je prázdný.

Menu 

pyrodesign.cz » Reklamační řád

Reklamační řád

1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím PYRODESIGN Olomouc s.r.o., U školy 43, 783 72 Velký Týnec - Čechovice a kupujícím na eshopu http://www.pyrodesign.cz. Byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci mimo jiné

3.1. doručením nebo osobně na adrese: PYRODESIGN Olomouc s.r.o., U školy 43, 783 72 Velký Týnec - Čechovice
3.2. emailem na adrese: pyrodesign.olomouc@email.cz

4. Kupující při podávání reklamace doloží:

4.1. způsob nabití zboží (například předložením daňového dokladu, faktury či záručního listu),
4.2. reklamované zboží (doporučujeme reklamovat zboží včetně příslušenství a obalu),
4.3. detailní popis reklamované závady.

5. Prodávající kupujícímu vystaví písemné potvrzení o přijetí výrobku do reklamačního řízení. Potvrzení obsahuje mimo jiné označení výrobku, datum uplatnění reklamace, popis reklamované závady a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

6. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

7. O vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Na kontakt, který uvedl do reklamačního protokolu. Při ukončení reklamačního řízení prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o datu ukončení reklamace, způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a potvrzení o době trvání opravy výrobku.

8. V případě zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné zdůvodnění.

9. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě

9.1. opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
9.2. neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem na výrobku,
9.3. poškození živly (např. voda, apod.),
9.4. poškození nadměrným zatěžováním.
9.5. s ohledem na povahu zboží nelze uplatňovat reklamaci pokud délka fungování výrobku neodpovídá délce videa nebo uvedenému času, efektu a trvání efektu u objednaného zboží.

Všechna videa a časy trvání výrobků jsou pouze orientační.

10. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové.

11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

12. Kupujícímu je doporučeno před odesláním reklamovaného zboží kontaktovat prodávajícího emailem. Zboží je vhodné odesílat až po vzájemné dohodě o způsobu doručení reklamace. Prodávající doporučuje zboží před odesláním pečlivě zabalit do původního přepravního obalu. Při převzetí zásilky (po vyřízení reklamace) od přepravce je doporučeno vždy zkontrolovat zásilku bezprostředně při převzetí. Kontrolou zásilky se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávajícím je doporučeno zápis o případné škodě sepsat ihned při převzetí zásilky s přepravcem, proto je nutné zásilku před převzetím vždy důkladně prohlédnout. Přepravce PPL je zavázán vyčkat, než kupující kontrolu učiní.

13. Vzhledem k charakteru prodávaného zboží je možné zasílat do reklamace pouze nepoužité pyrotechnické zboží (nefunkční například z důvodu chybějící iniciační zápalnice, stopiny). Použité (již jednou iniciované) selhané pyrotechnické výrobky je kupující povinen zlikvidovat dle návodu na výrobku. Kupující je povinen se před použitím pyrotechnického výrobku seznámit s návodem na použití a likvidaci výrobku. Návod je uveden na obalu výrobku.

14. Reklamaci použité (iniciované) pyrotechniky je možné uznat na základě pořízené fotodokumentace. Selhaný výrobek ponechte 30 minut v klidu. Následně z bezpečné vzdálenosti pořiďte fotografie. Poté postupujte dle pokynů na likvidaci výrobku uvedených na obalu. Jiná manipulace se selhávkou zakázána!!!

15. Na fotografii reklamované selhávky by mělo být zřejmé:

15.1. viditelná nefunkčnost výrobku,
15.2. viditelně spotřebovaná iniciační část výrobku (vyhořelá zápalnice),
15.3. datum pořízení fotografie (doporučujeme na fotoaparátu nastavit datum),
15.4. jaký výrobek je reklamován.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 12. 2014.             Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

PYRODESIGN Olomouc s.r.o.

U školy 43, 783 72 Velký Týnec - Čechovice

Dotazy k objednávkám

+420 739 676 275, +420 603 912 675 (8:00 - 17:00)

Technické záležitosti

+420 724 176 019 (9:00 - 12:00)

Nastavení souborů cookies
Tento web používá soubory cookie, které pomáhají fungování webu, zobrazení videí, zajištění bezpečnosti a také ke sledování vaší interakce s naším webem.  více informací
Přijmout nezbytné
Přijmout vše